Tarieven

ONZE BEDRAGEN IN 2018 ZIJN CONFORM DE AFSPRAKEN DIE GEMAAKT

ZIJN MET UW ZORGVERZEKERAAR. WIJ HEBBEN MET 

ALLE ZORGVERZEKERAARS EEN OVEREENKOMST.

 

 

HEEFT U GEEN AV VERZEKERING VOOR FYSIOTHERAPIE DAN BETAALT U              

DE BEHANDELING CONFORM DE PRIJSLIJST VAN DE PRAKTIJK

 

DE PRIJSLIJST VAN DE PRAKTIJK:
Reguliere zitting fysiotherapie 35,00 
Inclusief toeslag uitbehandeling 45,00
Inclusief inrichtingstoeslag 39,00 
instructie/overleg ouders patiënt
32,00
1 malig kinderft rapport 45,00
Eenmalig onderzoek 56,00 
Eenmalig onderzoek uitbehandeling 71,00 
Eenmalig onderzoek inrichtingstoeslag 39,00
Oedeemtherapie 40,25 
Oedeemtherapie uitbehandeling 50,95 
Oedeemtherapie inrichtingstoeslag 45,65 
lange zitting 65,00
lange zitting v patienten met complexe incl uitbehandeling 75,00 
lange zitting v pt met complex incl inricht toeslag 70,00 
screening 20,00
screening incl tslg uitbehandeling 35,00
screening incl inrichting tslg 27,00
tslg screening buiten reg. werktyden 40,00
intake en onderzoek na screening 45,00
intake en onderzoek na screening incl tslg uitb… 65,00
tslg intake en onderzk na screening buiten reg … 80,00
intake en onderzoek na verwijzing 50,00
intake en ondrzk na verwijzing incl. tslg uitbehan 65,00
intake en onderzoek na verw.incl inrichting tslg 55,00
tslg intake/onderzk na verw. buiten reg. tyden 80,00
eenvoudige korte rapporten fysiotherapie 40,00
meer gecompliceerde tydrovende rapporten 60,00
verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs hulpmiddel
niet nagekomen afspraak fysiotherapie 35,00
intake en onderzoek na screening incl tslg inricht 55,00