Werkwijze

WERKWIJZE

 

via uw huisarts/specialist of u zelf komt met een hulpvraag bij ons, die

betrekking hebben op uw lichamelijke klachten. na een vraaggesprek en

lichamelijk onderzoek wordt bepaald of u in aanmerking komt voor

fysiotherapie. NEE, dan gaat u terug naar u huisarts/specialist om

verder onderzocht te worden. zo JA, dan worden er afspraken gemaakt

over het behandelplan.

 

1 een actieve behandeling

actieve deelname van de patiënt aan zijn/of haar klachten door

oefentherapie

en begeleid fitness/ en revalidatie wat wij in onze praktijk bieden.

 

2 een passieve behandeling

de behandelaar voert handelingen uit; de patiënt ondergaat. dit is soms

nodig om een basis te vormen om over te schakelen naar een actieve

behandeling.

 

* kwaliteitzorg< onder fysiotherapie>

de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de

kwaliteit er bestaan gedragregels voor fysiotherapeuten, na- en

bijscholing en kennisuitwisselingsprojecten.

daarom is onze praktijk DIRECT TOEGANGKELIJK EN ZIJN WIJ OPGENOMEN IN DE KWALITEITSREGISTER..

 

* wat bieden wij; < onder fysiotherapie> de praktijk is gespecialiseerd

in het bewegingsapparaat van de mens, hierdoor kunnen we scala van

klachten behandelen ten gevolge van:

 

1- werkomstandigheden

2- sportblessures

3- hart- en vaatziekten

4- revalidatie tot sporten

5- revalidatie na operaties (gewricht)

6- voorlichting en begeleiding

7- voorkomen

 

natuurlijk zijn er klachten die NIET tot mijn specialiteit behoren, dus

adviseer ik vaak de patiënten zich te wenden tot een collega. vb;

kinderfysiotherapie, kaakproblematiek en haptonomie etc.

 

* bijzondere fysiotherapie:

 

1- fysiotherapie bij longaandoeningen:

na uitgebreid onderzoek en overleg met verwijzers wordt een

revalidatieprogramma ontwikkeld/ of u gaat door met u eigen programma

van de instelling waar u vandaan komt. voorlichting, evaluatie, oefentherapie

en fitness staan centraal.

 

2- fysiotherapie voor diabetes:

onder supervisie van de fysiotherapeut volgt u het programma wat is

samengesteld door de fysiotherapeut en de verwijzer.

 

3- begeleid fitness:

dit kan een vervolgtraject zijn voor mensen die fysiotherapie gehad

hebben om hun belastbaarheid op niveau te houden. maar ook mensen die

zwaarlijvig zijn, of een fitnesscentrum te groot vinden en die wat aan

hun lichamelijk conditie willen doen onder begeleiding.

 

* klachtenregeling <onder fysiotherapie> natuurlijk gaan we uit van een

goede relatie met de patiënt en een optimaal behandeling. Toch kan het

gebeuren dat u niet tevreden bent of u hebt een klacht.

 

GEEFT DIT A.U.B. DOOR!!!!

 

we zijn altijd bereid voor een gesprek, onafhankelijk bemiddelaar etc.

een brochure over de klachtenregeling ligt voor u klaar in onze praktijk.

 

* fysiotherapie direct toegankelijk <onder fysiotherapie> wij zijn

vanaf 1 januari 2006 rechtstreeks toegankelijk. u heeft dus geen

verwijsbriefje meer nodig voor een behandeling. nog steeds kunt u op de

oude manier via de huisarts/specialist komen maar in principe is dat niet nodig.

 

* vergoedingen van uw behandelingen <onder fysiotherapie>

 

1- natura;

de verzekeraar vergoed de kosten voor de behandeling direct aan ons.

 

2- restitutie;

u ontvangt een factuur van ons en kunt u (deels) bij uw verzekeraar

declareren. van belang hierbij is dat u weet welke tarieven er

gehanteerd worden.

 

Met alle verzekeraars in Nederland hebben we een overeenkomst,

hierdoor kunnen we de kosten direct met de verzekeraar verrekenen.